घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

एईसी - प्रारंभिक साक्षरता

12 अप्रैल @ 5:00 बजे - 7:00 बजे

प्रारम्भिक साक्षरता कार्यक्रम र निर्माता अन्तरिक्ष गतिविधि

विस्तृत विवरण

मिति:
अप्रिल १२
समय:
साँझ ५:०० बजे - ७:०० बजे

आयोजक

नर्थसाइड परिवार केन्द्र
फोन
(412) 766-3860