घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

कडल समय

फेब्रुअरी 2, 2022 @ 11:00 बजे - 12:00 बजे

बाल विकासका विभिन्न पक्षहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आमाबाबु र शिशु सहभागिता।

विस्तृत विवरण

मिति:
फेब्रुअरी २, २०२२
समय:
11:00 am - 12:00 pm

आयोजक

हिल जिल्ला परिवार केन्द्र
फोन
(412) 363-1702 ext.1423