घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

कडल समय

18 मई, 2022 @ 11:30 बजे - दोपहर 12:30 बजे

अभिभावक/शिशु अन्तरक्रिया कार्यक्रम बाल विकासमा केन्द्रित । Topic: शिशु मालिस को कला को लागि intro, सामान्य पारिवारिक जानकारी जम्मा गर्दै

विस्तृत विवरण

मिति:
18 मई, 2022
समय:
11:30 am - 12:30 pm

आयोजक

हिल जिल्ला परिवार केन्द्र
फोन
(412) 363-1702 ext.1423