घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

कडल समय

जनवरी 25 @ 11:00 बजे - दोपहर 12:00 बजे

आमाबाबु / शिशु अन्तरक्रियात्मक समय बाल विकासमा केन्द्रित छ। विषय: परिवार, शिशु मालिश र आत्म-हेरचाहको साथ फलो-अप

विस्तृत विवरण

मिति:
25 जनवरी
समय:
11:00 am - 12:00 pm

आयोजक

हिल जिल्ला परिवार केन्द्र
फोन
(412) 363-1702 ext.1423