घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

कडल समय

मार्च 1 @ 11:00 बजे - दोपहर 12:00 बजे

आमाबाबु / शिशु अन्तरक्रियात्मक डब्ल्यू / बाल विकासमा फोकस। विषय: शिशु मालिश र माइलस्टोन उमेर 1 1/2 देखि 3 1/2 महिना सम्म

विस्तृत विवरण

मिति:
मार्च १
समय:
11:00 am - 12:00 pm

आयोजक

हिल जिल्ला परिवार केन्द्र
फोन:
(412) 363-1702 ext.1423