घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

खाद्यान्न वितरण

अक्टूबर 7, 2022 @ 3:30 बजे - 4:00 बजे

खाद्य वितरण

विस्तृत विवरण

मिति:
अक्टूबर 7, 2022
समय:
दोपहर 3:30 बजे से 4:00 बजे तक

आयोजक

हाइल्याण्डपरिवार केन्द्र
फोन
(724) 224-9006