घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

एचडीएली कथासमय

जुन 29, 2022 @ 5:30 बजे - 6:00 बजे

एचडीएफसी स्टाफ केनेथ स्ट्रन्टरले जून स्टोरीट-इमे लगभग आमाबाबुलाई पढे। यो हिल जिल्ला प्रारम्भिक साक्षरता पहल सहयोग थियो।

विस्तृत विवरण

मिति:
असार २९, २०२२
समय:
5:30 pm - 6:00 pm

आयोजक

हिल जिल्ला परिवार केन्द्र
फोन
(412) 363-1702 ext.1423