घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

पुरुष स्वास्थ्य क्लिनिक / सेल को दिन

नोभेम्बर 12, 2022 @ 11:00 बजे - 3:00 बजे

स्वास्थ्य र कल्याणको बारेमा शिक्षा, स्रोत र जानकारी प्राप्त गर्न आत्म हेरचाह अवसर।

विस्तृत विवरण

मिति:
नोभेम्बर 12, 2022
समय:
11:00 am - 3:00 pm