घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

मातृ दिवस समारोह

4 मई @ 5:30 बजे - 7:30 बजे

मदर्स डे डिनर र सेल्फ-एक्सप्रेशन क्लासक्लारिस फर्नको नेतृत्वमा।

विस्तृत विवरण

मिति:
मे ४
समय:
शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक

स्थान

नर्थसाइड परिवार केन्द्र
- 3113 ब्राइटन रोड
पिट्सबर्ग, पीए15212संयुक्त राज्य अमेरिका

आयोजक

नर्थसाइड परिवार केन्द्र
फोन
(412) 766-3860