घटना लोड गर्दै

« सबै घटनाहरू

  • यो घटना बितेको छ ।

एसटीटी: इनसाइड आउट पेरेंटिंग

फेब्रुअरी 7 @ 1:00 बजे - 2:00 बजे

बाँच्न को लागी: इनसाइड आउट पेरेन्टिंग: समूह ढाँचा, समूह सम्झौताहरू, परिचयहरू, भित्री आउट अवलोकनबाट अभिभावक, र भित्री बाहिर मानहरूबाट अभिभावक

विस्तृत विवरण

मिति:
फेब्रुअरी ७
समय:
1:00 pm - 2:00 pm

आयोजक

हिलटप परिवार केन्द्र
फोन
(724) 432-1635